Enviro Era

Office: +30 210-251-0100

Fax: +30 210-201-6199

Σύστημα Διαχωρισμού Οργανικών και μη Υλικών

Η όλη διαδικασία τού διαχωρισμού στηρίζεται στην αρχή της λειτουργίας φυγοκέντρησης και ταξινόμησης υλικών, η οποία επιτυγχάνεται στον ειδικό θάλαμο επεξεργασίας ανάμεικτου υλικού. (SEPARATION GROUP)

Η εταιρεία μας μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται και στον χώρο του εξοπλισμού ανακύκλωσης, εκπροσωπώντας τους πλέον εδραιωμένους Οίκους.

Κάποιες από τις συνεργασίες μας, ως αποκλειστικοί εκπρόσωποι των εργοστασίων:

 • Tiger Depack tigerdepack.com- Σύστημα διαχωρισμού οργανικού υλικού, εκπροσωπούμε τον Οίκο Tiger, μέλος του Ομίλου εταιρειών CESARO MAC. IMPORT srl.
 • HSM Pressen eu.hsm.eu- Πρέσες συμπίεσης χαρτιού, πλαστικού και μεταλλικού υλικού

 • Imabe Iberica imabeiberica.com- Πρέσες συμπίεσης χαρτιού, πλαστικού και μεταλλικού υλικού

 • Europress  europressgroup.com- Press Compactors, για τον διαχωρισμό οργανικών και μη υλικών

Η εταιρεία μας είναι στην διάθεσή σας να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση στην διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς η Cesaro MAC Import είναι από τις πιο δυνατές εταιρείας στον κόσμο σε αυτό το κομμάτι, διαθέτοντας πολύ μεγάλο όγκο εγκαταστάσεων διαχείρισης οργανικού υλικού.

 • Η εταιρεία μας, με μια εδραιωμένη, πολύχρονη παρουσία στην αγορά και αντιπροσωπεύοντας κατά αποκλειστικότητα τους σημαντικότερους Κατασκευαστές ανά τον κόσμο, διατηρεί την αξία της εμπειρίας και εξειδίκευσης των ανθρώπων της, της εξαιρετικής ποιότητας μηχανημάτων, συνδυάζοντάς την με την καινοτομία, ευελιξία και αυτοματοποίηση συστημάτων ανακύκλωσης.
 • Αντικείμενό μας η μελέτη, σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Πελάτες και αγορά μας όλες οι μονάδες ανακύκλωσης, κέντρα μεταφόρτωσης Δήμων και μονάδες επεξεργασίας οργανικού υλικού.
 • Στόχος μας είναι η συνεχής εξέλιξη των λύσεων που προτείνουμε, η ευελιξία των τεχνολογιών που παρέχουμε ανάλογα με την ανάγκη και τις συνθήκες της εποχής, ώστε η εταιρία μας να παραμένει πάντοτε διαχρονικά η ασφαλέστερη και συμφερότερη επιλογή. Όραμα όλων μας, μια περιβαντολλογικά ευαίσθητη κοινωνία και λύσεις με αποτελεσματικές μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων για μια στροφή σε ένα καθαρό πλανήτη.
 • Αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό της εταιρείας για το σύστημα διαχωρισμού οργανικού και υλικού συσκευασίας του εργοστασίου Tiger Depack Srl το οποίο αφορά την Π.Ε.Δ.Α. Παρακαλούμε όπως το μελετήσετε και είμαστε σε επικοινωνία για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.  

Λειτουργία φόρτωσης

Το υλικό μπορεί να φορτωθεί από χειριστές υλικού, γερανούς ή τροχοφόρους φορτωτές, για το σκοπό αυτό τα τοιχώματα της χοάνης μπορούν να είναι ανοιχτά σε μια επιλεγμένη πλευρά για να διευκολύνουν τη λειτουργία φόρτωσης.

Χώρος τροφοδοσίας

Ο χώρος τροφοδοσίας αποτελείται από μια χοάνη χωρητικότητας 2,5 m3, εξοπλισμένη με μια βίδα τροφοδοσίας στο κάτω μέρος που μεταφέρει το υλικό στην ομάδα διαχωρισμού.

Σύστημα τροφοδοσίας

Το σύστημα τροφοδοσίας βελτιστοποιεί συνεχώς την απόδοση της μονάδας προσαρμόζοντας την ταχύτητα τροφοδοσίας σύμφωνα με τις ανατροφοδοτήσεις της μονάδας διαχωρισμού.

Μειωμένα απόβλητα

Ο καθρέφτης που βρίσκεται πάνω από τη χοάνη σάς επιτρέπει να ελέγχετε το ποσοστό πλήρωσης της χοάνης τόσο από την καμπίνα των μηχανημάτων φόρτωσης όσο και από το έδαφος.

Σύστημα συλλογής

Με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε το πιο σωστό σύστημα συλλογής και μεταφοράς για τα κλάσματα εξόδου από τη λίστα εξαρτημάτων.

Ελάχιστες απαιτήσεις

Η παροχή ισχύος και υγρών διεργασίας είναι οι μόνες απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του βιοδιαχωριστή.

TIGERDEPACK

Με το μηχάνημα TigerDepack προσφέρουμε μια ολιστική λύση στη διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων:

 • Εντοπίζουμε και κατηγοριοποιούμε κάθε είδος απορριμμάτων, αναλύοντας και ταξινομώντας το, ανάλογα με το είδος του υλικού από το οποίο αποτελείται και ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες, σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές κατευθυντήριες γραμμές.
 • Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αιχμής για να προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική αξία των ανακτημένων απορριμμάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα το καλύτερο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα.
 • Επενδύουμε σε προηγμένες τεχνολογίες, προκειμένου να μειώσουμε τα απόβλητα που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ, σεβόμενοι τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε.
 • Προωθούμε και υλοποιούμε την ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών, μέσω μιας διαδικασίας διαχωρισμού στις εγκαταστάσεις μας με σκοπό την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων (RDF).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η περιοχή διαχωρισμού είναι ο πυρήνας του βιοδιαχωριστή: χάρη στο σύστημα κάθετου διαχωρισμού, είναι σε θέση να διαχωρίσει σχεδόν κάθε τύπο συσκευασίας, επιστρέφοντας ως τελικά προϊόντα:

 • μια ομοιογενής οργανική μήτρα.
 • καθαρό και ελαφρύ υλικό συσκευασίας απόρριψη.

Το οργανικό κλάσμα και τα πακέτα εκκενώνονται μέσω δύο ξεχωριστών εξόδων.

Κάθετο σύστημα διαχωρισμού: το κάθετο σύστημα διαχωρισμού είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό, με χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Το μηχάνημα πραγματοποιεί μία πραγματική διαδικασία προ-διαλογής με ποιοτικές αποδόσεις διαρκείας, οι οποίες είναι δύσκολο να επιτευχθούν, ακόμα και σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις.

Η standard εκδοχή του διαχωριστή έχει μόνο 3 κινητά μέρη: Βίδα τροφοδοσίας, άξονας διαχωρισμού, βίδα εξόδου υλικού συσκευασίας.

Η ιδέα του κάθετου συστήματος διαχωρισμού έχει γεννηθεί, και ο σχεδιασμός του βασίστηκε και αναπτύχθηκε για την διαδικασία διαχωρισμού.

Το σύστημα επιτρέπει:

 • Μέγιστη ποικιλία επεξεργασμένης συσκευασίας
 • Μέγιστη ποιότητα ξεχωρισμένων μικρουλικών ( matrices)
 • Μέγιστη απόδοση στο μικρότερο αποτύπωμα